Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Opis kierunku

W krajach takich jak Niemcy czy Wielka Brytania wciąż przybywa seniorów, osób chorych i niesamodzielnych. Potrzebują one pomocy. Europa się starzeje, a wciąż zbyt mało osób kształci się w pożądanych na rynku pracy specjalnościach. Jedną z nich jest opiekun medyczny. Profesjonalni opiekunowie medyczni z Polski są bardzo potrzebni i mile widziani za granicą. Ze względu na deficyt profesjonalistów w zawodach medycznych za ich usługi przyznaje się w Europie wysokie wynagrodzenie.

 

* Skorzystaj ze specjalnej oferty kursu języka niemieckiego branżowego na preferencyjnych warunkach. Sprawdź kurs.

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  1 rok

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Opiekun medyczny

 • EGZAMIN:

  Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Domy pomocy społecznej

 • Hospicja

 • Przychodnie

 • Sanatoria

 • Szpitale

 • Zatrudnienie u osób prywatnych

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Anatomia i fizjologia człowieka

 • Język migowy

 • Język obcy w ochronie zdrowia

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Patologia z elementami pierwszej pomocy

 • Wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych

 • Wykonywanie czynności opiekuńczych

 • Opiekun medyczny w zespole opiekuńczym i terapeutycznym

 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Wstęp do wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych

 • Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych

 • Zdrowie publiczne

 • Zarys psychologii i socjologii

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną